Deze pagina bevat informatie over het wildbeheer in en om Brummen

reebok fazantehaan haas grauwe ganzen patrijs

De omgeving van Brummen is rijk aan wild: hazen, konijnen, fazanten, duiven, vossen en reeën komen hier veel voor.
Ook dassen, marters en patrijzen worden gesignaleerd.
De coördinatie van het wildbeheer in een gebied, wordt gedaan door een Wildbeheereenheid, afgekort W.B.E.
Op deze site wordt inzicht gegeven in het doen en laten van de Wildbeheereenheid Brummen en omstreken.

wild konijn houtduif apporterende jachthond zwarte kraai wilde eend