Natuurschoonmaakdag

Elk jaar wordt op de derde zaterdag van maart wordt onder andere door de Wildbeheereenheid Brummen e.o. de Nationale Natuur Schoonmaakdag georganiseerd. Deze dag is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (K.N.J.V.) in samenwerking met de Stichting Nederland Schoon en heeft als motto:

Waarom deze actie?

In de loop der tijd wordt er nogal wat zwerfvuil in het buitengebied achtergelaten. Uit onderzoek is gebleken dat zwerfvuil egernis nummer een is in Nederland. Een opgeruimd terrein krijgt daarentegen een positieve waarde, want in een schone omgeving voelt iedereen zich prettig. Mensen zijn daardoor ook eerder geneigd mee te werken aan het schoonhouden van het terrein. Sinds de eerste landelijke schoonmaakdag in 1990 is de Nationale Natuurschoonmaakdag uitgegroeid tot een activiteit waaraan een groot deel van de ruim 400 Wildbeheereenheden en enkele duizenden mensen deelnemen.

Met vereende krachten worden zo elk jaar duizenden kubieke meters zwerfvuil verwijderd dat door de mensen in de natuur is achter gelaten.
De Nationale Natuurschoonmaakdag wordt altijd op de derde zaterdag in maart gehouden. Hier wordt bewust voor gekozen omdat het veld dan nog kaal is, zodat veel troep kan worden gevonden. Bovendien is de reegeitenjacht nog gesloten en het broedseizoen is nog niet begonnen.
Aan de basis van deze dag staan de leden van de W.B.E. waarin wordt samengewerkt met de schooljeugd uit Brummen, Leuvenheim en Eerbeek. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook heeft deze actie zich altijd weer een brede belangstelling van de pers, zowel plaatselijk als regionaal en landelijk.
De kosten, welke gemoeid zijn met deze actie, worden gedragen door de Wildbeheereenheid Brummen met sponsoring van lokale bedrijven