Wat doet een W.B.E.?

Werkveld

De taken van een W.B.E. liggen op het gebied van wildinstandhouding, wildbescherming, wildverzorging en verantwoorde bejaging.

Taken

Hierbij is een directe relatie met de omgeving waarin het wild leeft, de biotoop, van groot belang. De taken op bovengenoemde werkvelden zijn:

Jacht

Opgemerkt dient te worden dat bejaging uitsluitend geschiedt volgens de door de wet en de K.N.J.V. opgestelde regels en volgens het wildbeheerplan. Het doel van de jacht is derhalve schadebestrijding, aantalbeheer en verstandig gebruik ("oogsten"). Jacht, puur uit plezier, is uit den boze.