Wat is een W.B.E.

Vereniging

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband, welke zorgt voor het wild dat in "haar" gebied leeft: wildbeheer. Een W.B.E. is meestal een vereniging of stichting, waarvan er ruim 400 in Nederland zijn.
Een W.B.E. bestaat uit jagers, jachtopzieners, boeren, grondeigenaren, hondenmensen en natuurliefhebbers, welke elk hun belangstelling en inbreng hebben.

Beheer

Het beheer dat een W.B.E. uitvoert, bestaat uit het zorgen voor:
reebok en kalf hazen

Faunabeheerplan

Wildbeheer gebeurt volgens een goedgekeurd Faunabeheerplan, eventueel aangevuld met specifieke plannen, zoals een Reewildbeheerplan. In een Faunabeheerplan worden biotoop en wildstanden beschreven en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Hiertoe behoort ook het "oogsten" van wild, mits toelaatbaar. Ook aantalbeheer en schadebestrijding, maar ook beschermingsmaatregelen zijn in het plan opgenomen.